< tillbaka
Pepot (senare Gammelbacka)

Pepot gård omtalas första gången 1414 och kallas då Piaputtis. Under olika perioder används även benämningarna Pepotte, Pepoth, Pöhaepoth, Pepåth, Piepått, Pöpott och Piepott. Den första kända ägaren hette Olof och han hade två söner, Nils och Henrik. På 1480-talet ägdes gården av Olofs andra son, nämdeman Nils Olofsson Ållongren, som också ägde två gårdar i Kräppelby och jord i Haga. Nils var gift med Ragnhild Olofsdotter Dufva från Mubkby. Henrik Ållongren var gift med en dotter från Hindhår gård.

Nils äldsta son Per Ållongren stannade i Pepot. Han gifte sig med Cecilia Engelbrektsdotter från Isnäs och blev delaktig i Mästlax gård i Pernå efter svärföräldrarnas död. Per dog före augusti 1545 då Cecilia råkade i gräl med borgarna i Borgå om fiskevattnen runt Svinö.

I arvsskiftet i november 1556 fick Per och Cecilia Ållongrens yngste son Ture Pepot, "alla tillägor där samt Tjusterby kvarnen". Äldste sonen Nils fick en gård i Sagu samt Estbacka och Kärrby i Borgå socken. Genom giftermålet med Hebla Månsdotter Stjernkors blev han också herre på Gammelbacka. Hans syster Anna fick gårdarna i Kräppelby och jordegendomen i Haga och syster Ragnhild fick Eknäs och Tjusterby gårdar.

 
A23R8_a.jpg A23R8_b.jpg
Drägsby >
Haiko >
Kiala >
Pepot >
Stensböle >